Bazydło Tadeusz

  • 18.04.1979 pożegnanie mjr Czuba. Od lewej mjr Andrzej Choroszewski - zca ds. polit., mjr Tadeusz Bazydło dca pułku, mjr Zbigniew Pęczek - szef sztabu, kp t. Jan Szeligowski st. ofic. oper. mjr Pacewicz - kwatermistrz

    18.04.1979 pożegnanie mjr Czuba. Od lewej mjr Andrzej Choroszewski - zca ds. polit., mjr Tadeusz Bazydło dca pułku, mjr Zbigniew Pęczek - szef sztabu, kp t. Jan Szeligowski st. ofic. oper. mjr Pacewicz - kwatermistrz

Script logo