Indeks nazwisk kadry

Alfabetyczny indeks kadry zawodowej, która słuzyła w naszej jednostce, z wyszczególnieniem: nazwisko i imię, stopień/stopnie wojskowe, lata słuzby, stanowisko.

 1. Adamski  Jarosław    ppor.    1986 – 1989    dca kr
 2. Aftyka  Tadeusz        -1984    Kasjer
 3. Ambroziak  Andrzej    chor.    1966 – 1985    szef kmed
 4. Andrzejewski  Edward    szer. - st. sierż    1982 -1989    
 5. Aszklar  Stanisław    ppor. por. kpt.    1965–1969,1974-1977    dca pl. dca kcz. szef sztabu pułku
 6. Bagiński  Bronisław    mjr        zca dcy pcz ds.techn.
 7. Bagiński  Eugeniusz    ppłk    1966 – 1971    zca dcy pcz.ds.lin.
 8. Bagiński  Zbigniew    szer., st.szer., kpr,    1965 – 1974    szef kcz
 9. Bajerowski    mjr        zca dcy pcz. ds.polit.
 10. Bajster  Jerzy    kpt.    lata sześćdziesiąte    szef sł. chemicznej
 11. Balcer  Henryk    chor    1987 -1989    szef kł
 12. Banaszkiewicz  Henryk Jan    kpt.    lata 60 – te    dca plcz 2 kcz
 13. Bancerz    ppłk    1979-1980    Kwatermistrz
 14. Baran Marek    ppor., por.        dca pl, dca kompanii obsługi
 15. Baranowski        lata pięćdziesiąte    kier. kanc. niejawnej /utopił się w kanale/
 16. Bartoszewski    ppor.    lata pięćdziesiąte    dca plaplot
 17. Bazydło  Tadeusz    ppor.,por.,mjr    1965-1970,1977-1980    tech czołg,dca kcz.,st.ofic.oper.szef szt.pcz.,dca pcz
 18. Bąk  Czesław    ppor., por    1965-    dca pl., dca kcz.               
 19. Beta  Andrzej    ppor. – kpt.    1982 – 1989    szef sł. żywnościowej
 20. Białczak  Wiesław    por.    1987 – 1989    instruktor polityczny
 21. Bibik  Kazimierz    mjr    1968 – 1979     szef WAK
 22. Biega Tomasz    ppor. – por.    Lata 50 – te    technik 2 kcz
 23. Biziuk    kpt.    1951 – 1957    dca kcz
 24. Błaszczyk Ryszard    sierż. – chor.    lata siedemdz.    dca plooirr
 25. Błaszczyk Stanisław    plut – chor.    1982 -1989    dca plzaop.
 26. Błaszczyk Wiesław    st. sierż    1980 -1989    pom.dcy pl i dca ploirr
 27. Bochenek Piotr    por.        dca kcz
 28. Boczkowski Andrzej        Lata 60 – te    dca pl. robót spec.
 29. Bodła Józef    por., kpt.    Lata 60 – te    szef sł. sap.
 30. Boratyński Adam    ppor. – kpt.    1965 -      dca pl., dca kcz. oficer personalny
 31. Boratyński Stanisław    ppor -    1962 - 1966    techn. czołg.
 32. Borek Andrzej    por. - kpt.    1977 -1989    dca pl. dca 3kcz, ofic.oper.
 33. Borys Józef    kpr – st. chor. szt.    1962 - 1989    szef kcz, instr. młodz., szef kzaop.
 34. Bromberek Czesław    sierż. – chor.    1957 -1986    mech. reg. kcz., kdt. poligonu garn.
 35. Brzeziński Ryszard    kpt.    -1981    oficer operacyjny
 36. Brzeziński Zbigniew    ppor., por.        dca pl., dca kompanii obsługi
 37. Bubel Kazimierz    mjr    Lata 60 – te    st. lekarz
 38. Cegłowski    por    1957 - 1959    Lekarz
 39. Cegłowski Wiesław    mjr    1951-1953    dca pcz
 40. Charasimiuk            
 41. Cetnarowicz Jan    szer.- sierż    1962 -1969    
 42. Chlebus Ryszard    ppor. – kpt.    1969 - 1978    dca pl., dca kcz, inż. elektryk
 43. Chmiel Jan    mł.chor. – chor    -1982 -1984   dca pl. rem sprzętu łączności
 44. Chmielarz Andrzej    plut, sierż.    1985 - 1989    
 45. Chmiel Marian    mł. chor.        dca plutonu zaopatrzenia
 46. Chmielewski Leszek    ppor – kpt.    -1989    dca pl., dca kompanii łączności
 47. Choroszewski Andrzej    ppor., mjr, ppłk    1965-1968, 1977 -1981    dca plcz.,st.instr.polit.,zca dcy pcz ds.polit.
 48. Chrapkowski    kpt.    1951 -    kwatermistrz
 49. Chwałaciuk Teodor    por.        dca kompanii obsługi
 50. Cichecki Mirosław    ppor., por.    lata 70 - te    st. lekarz
 51. Cierpisz Stanisław    mjr, ppłk    1987-1989    zca dcy pcz. ds.polit.
 52. Cygler Jerzy    por.    1951 - 1955    dca kcz
 53. Cyranowicz Jerzy    kpr., plut.    1961 -1963    dca plcz.
 54. Cytrycki Wincenty    Mjr        szef szt. Pcz
 55. Cywoniuk Sergiusz    ppor. – por.        zca dcy kcz ds. polit.
 56. Czajkowski Karol    ppor., por    1984 - 1989    dca pl., dca kcz
 57. Czarnecki Wadim    Ppłk        zca dcy pcz.ds.lin.
 58. Czerny Jacek    kpt., mjr    1982-1984    Kwatermistrz
 59. Czerski    Por    -1961    
 60. Czub Jan    ppor.-mjr        tech. czołg., dca kzaop.,kwatermistrz
 61. Czubak Wiesław    ppor. - por    1969 -    dca pl., dca kcz
 62. Dachowski Mieczysław    ppor.    1951 - 1952    dca plcz
 63. Daniłowicz Henryk    ppor, por.    1981 - 1989   dca pl
 64. Dawsiewicz Henryk    kpr. – chor.    1961 -    dca czołgu, pom. kier. klubu
 65. Dąbrowski Bogusław    mł.chor.- st.chor.        dca pl. kzaop.
 66. Dąbrowski Jerzy    ppor.,por.    1981-1983,1984-1985    dca pl.,instr.polit.,st.instr.polit
 67. Dąbrowski Piotr    kpt., mjr    1980-1982    Kwatermistrz
 68. Dec Stanisław    St. sierż. szt.    1975 - 1989    dca dr. Łączności
 69. Dereszkiewicz Leszek    szer. – st.chor.    1966 -1989    elew, kier.-mech,radiokinooperator,kier.klubu żoł
 70. Dęby Stanisław     - sierż. szt. - 1987    magazynier sprzętu chemicznego
 71. Dobrzański Marek    ppor-mjr    -1989    dca kmed.,st.lekarz pułku
 72. Drażba Władysława      pielęgniarka, kombatantka II wś. sanitariuszka           
 73. Drewniak Jerzy    szer-st.chor.szt.    -1989    szef 2 kcz
 74. Drozdek Zbigniew    kpt.-ppłk    1981-1987    zca dcy pcz.ds.polit.
 75. Drzygało Jerzy    kpt.    lata 60 –te    ofic. rozp.
 76. Dudek Zbigniew    ppor., por.    1957 - 1961    dca plcz
 77. Dybał    Mjr        zca dcy pcz.ds.polit.
 78. Dymidowski Henryk    por.,-kpt.    1982-1989    dca kzaop
 79. Dziekoński Alojzy    - st.chor.sztab.    -1989    dca pl art.plot
 80. Dzieszkiewicz Leszek    st. sierż. szt.    1982 -1989    
 81. Dzięgielewski Antoni    st. sierż.    1960 - 1975    szef kuchni
 82. Dziugiewicz Antoni    st. sierż. - st. sierż. szt.    1968 - 1988    szef orkiestry
 83. Dżygało Czesław         
 84. Ejsmond            
 85. Fabisiak    por.        dca kzmot.
 86. Fabrycki Romuald    Mjr        dca plcz., szef sł. mps, kwatermistrz
 87. Feryniec Wacław    ppłk    VIII – X 1957    dowódca pułku
 88. Fiećko Krzysztof        1987 - 1989    technik kcz
 89. Filipkowski Marek   szer. – sierż.  1984  -1989    Orkiestra
 90. Fiutek Franciszek    mjr        zca dcy pcz.ds. lin
 91. Flak    kpt.        zca dcy pcz ds.polit.
 92. Florczyk Antoni    ppor-ppłk    1965-1973,1978-1989    dca pl., dca kcz., szef sztabu pcz.
 93. Florek Stanisław    mł.chor. chor.ppor.,por        dca krem
 94. Frąckiewicz Zygmunt    szer – st. sierż. szt.    1965 -1989    dca pl.rem.poj.koł.
 95. Frątczak Andrzej    mł.chor.-st.chor.szt    -1989    techn.kcz., dca pl.rem.poj.gąsienicowych
 96. Gabryszak Mariusz    ppor.    1981 - 1983    dca pl., inst.. polit.
 97. Garbarczyk Jan    st. chor -    1985 - 1989    szef kł
 98. Gawlik Jan    ppor.- kpt.    -1980    dca kmed., st. lekarz pułku
 99. Gajdowski Edward    st. sierż. szt.    1966 -1989    
 100. Gąsiorek Czesław    st. sierż. szt.    1987 - 1989    
 101. Gąsiorek Robert    plut    lata 50 – te    szef 2 kcz, w sł. żywnościowej
 102. Giel    ppłk    lata 50 – te    zastepca dcy pcz. ds. technicznych
 103. Gielzca            
 104. Gierałtowski Józef    kpt. – płk    -1974    st. ofic. oper., szef sztabu pułku, dowódca pułku
 105. Gilewicz Henryk ppor. - por.    1986 - 1989 d-ca plsz, d-ca ksz
 106. Głowacki Stanisław    ppor. – kpt.    1974–1978,1982-1983    zca dcy kcz. kier. klubu, st. instr. polit.
 107. Gnatowski Marian    kpt.    Lata 50 –te    dowódca 1 kcz
 108. Gnich Ignacy        1956 -    
 109. Godleś Henryk    mjr-płk    1957-1959,1966-1970    szef sztabu pułku, dowódca pułku
 110. Godlewski Stanisław    mjr.    lata 60 – te    szef  sł. mundurowej
 111. Goles Stanisław    kpt    lata sześćdz.    dca 4 kcz
 112. Golubiewski Cyryl    mjr., ppłk        szef sł. mund. kwatermistrz
 113. Goła Tadeusz    plut., sierż.    1955 -    szef ich., mag. sp. sap., płatnik
 114. Gordon Krzysztof    ppor.    1969 - 1973    dca plcz
 115. Goździewski Stanisław    ppor., por        dca pl., dca kr
 116. Górski Grzegorz   chor.      szef kcz        
 117. Górski Jan    mjr, ppłk        szef sztabu pułku
 118. Grabowski Tadeusz    ppor-ppłk    1972-1983    dca krem.,inż.pułku, zca dcy pcz. ds.techn
 119. Grela Jerzy    ppor. – kpt.    1951 – 1963    dca pl. dca kcz
 120. Gruszczyński Bogdan    sierż. –st.chor.szt.    1962 – 1989    dca pl. dca krem,dca kzaop, sekretarz,zca dcy bcz.
 121. Gryguć Grzegorz    Ppor    1984 – 1985    instr. polit.
 122. Grzegorczyk Leszek    szer. -  chor.  -1989    magazynier uzbrojenia
 123. Grzywaczewski Marek    mł. chor. chor.  1986  -1989    dca pl
 124. Gudajtys Janusz    kpt.    1979 - 1980    st.ofic. oper.
 125. Gutakier    kpt.        szef sztabu pułku
 126. Gutowski Augustyn    szer. – st. sierż. szt.    1966 - 1989    magazynier, technik ksap.
 127. Hałdek    kpt.    Lata 50  te    szef służby finansowej
 128. Harasimiuk Czesław    ppor. – kpt.    1957 – 1974    dca plcz. kierownik klubu żołnierskiego
 129. Holiczko Cezary   mł. chor.    - 1989    technik kcz
 130. Hołubowski Zdzisław    kpt.,  mjr    1986 – 1989    Kwatermistrz
 131. Husak Włodzimierz    ppor.    1965 - 1967    dca pl
 132. Izak    Sierż        
 133. Jaczun Wiesław    Szer. – st. sież. szt.    1968 - 1989    Orkiestra
 134. Jaczyński Mieczysław    por.-ppłk    1960-1984    dca pl., ofic. rozp. dca bat. zca dcy pcz. ds.lin
 135. Jagieło            
 136. Jankowski Zbigniew    por. – kpt.    1961 -    zca dcy kcz ds. polit.
 137. Jańczyk Jan    ppor. – mjr    1962 – 67, 1974 -78    dca plcz. dca kcz, ofic. KW
 138. Jasiński Tadeusz    ppor.,por.    1981 - 1984    dca pl., dca kcz.
 139. Jasiurkowski Eugeniusz    Por    1987 -1989    szef sł. samochodowej
 140. Jasztal Robert  - 1988
 141. Jermacz Józef Wiesław    ppor., por.    1974 – 1980    zca dcy kcz. instr. polit.
 142. Jezierski Jan    ppor-kpt.    -1989    dca pl
 143. Jezierski Jan    Sierż    Lata sześćdz.    dca plcz.
 144. Juchniewicz Stanisław    st. sierż. szt.    -1989    WAK
 145. Jurczenko Jerzy    sierż.    -1982    szef kł
 146. Jużak Erwin    plut.    lata pięćdziesiąte    
 147. Kacykowski Jan    st. szer. -  sierż    1956 - 1962    mech – kier., mech. reg. /Orzysz/
 148. Kaczorowski Ryszard    mł. chor.    1987 - 1989    d-ca pl
 149. Kalinowski Andrzej    ppor. - por.    1987 - 1989     inż. sekcji techn.
 150. Kamiński Marian    ppor. – kpt.    1951 – 1964    technik kcz
 151. Kapyś Wojciech    ppor. - kpt.    -1989    szef służby mps
 152. Karman Jan    por.– kpt.    1957 – 1967    technik bat. dział panc
 153. Kawiński Waldemar    st. chor., szt.    -1989    orkiestra, szef kuchni
 154. Kieżun Zdzisław    ppor – mjr    1971 – 1989    dca pl. dca kcz., ofic. ds. mobilizacji
 155. Kisło    ppor. – por.        dca pl
 156. Klukow Józef    kpt.    1979 - 1980    instr. polit
 157. Kłopotek    por.        dca plzmot.
 158. Kłos Tomasz    ppor – kpt        dca kmed., st. lekarz pułku
 159. Kłosowski Józef    kpt.        instruktor wf
 160. Kochel    por.        
 161. Kociołek Stanisław    mjr – ppłk    1961 – 1966    dowódca pułku
 162. Kołpak Zdzisław    mł. chor., ppor. - kpt   - 1987     inż. sekcji techn.
 163. Komosiński Wiesław    ppor. – kpt    1974 – 1981    zca dcy kcz, instr. polit., sekretarz
 164. Komski Wiesław    ppłk – płk    1953 – 1961    dowódca pułku
 165. Kondzielewski Andrzej    ppor.    1974 – 1977    zca dcy kcz.
 166. Kornacki Bogdan    ppor.,por.    - 1987    dca pl. dca kzaop., dca 3kcz
 167. Korzin Stefan    mjr    1969 – 1975    st. instruktor polityczny
 168. Kossakowski    kpt.    -1965    szef sł. mps
 169. Kossakowski Eugeniusz    chor. – st. chor. szt.    1968 – 1988    Kapelmistrz
 170. Koszytkowski Mirosław    st. sierż.    -1989    kierownik kancelarii
 171. Kość Stanisław    plut.  1970-1975     d-ca dr. rem. uzbrojenia, p.o. d-cy plut
 172. Kowalczyk Sławomir        -1989    szef 1 kcz
 173. Kowalewski    kpt.    1951-1954    szef sztabu
 174. Kowalski Grzegorz    st. chor.    -1989    szef krem
 175. Koza Kazimierz    mł.chor., ppor., por.        
 176. Kozłowski    kpt.    1951 - 1957    dca kcz
 177. Kozłowski Jan    mjr.    Lata 70 – te    szef sap.
 178. Kozłowski Krzysztof    st. sierż    1968 -1985    Orkiestra
 179. Kozłowski Marian    st. sierż. szt.    1966 -1989    d-ca dr specjalnej
 180. Krajewski Eugeniusz    st.sierż    1968 -1982    Orkiestra
 181. Kraska Jan    plut. – st. sierż szt.    1961 -    magazynier żywnościowy
 182. Krawczyk Henryk            
 183. Krawiec Zbigniew    ppor., por    1975 – 1979    dca pl. zca dcy kcz., kier. klubu
 184. Kropop Bogdan    ppor., por.    -1989    dca pl, dca krem
 185. Królak Robert    st. sierż. szt.    1965 - 1989    szef kompanii obsługi
 186. Królak Romuald    mjr        szef sztabu pcz
 187. Kryczka Stanisław    por., kpt.        dca kr
 188. Krysztofiak Zygmunt    mjr, ppłk        szef uzbrojenia
 189. Krzesiak Czesław    st. sierż. szt.    1962 – 1989    szef ksap
 190. Krztoń Stanisław    kpt., mjr     - 1988   szef sł. czołg. – sam.
 191. Krzywański Zdzisław       szer. - st. sierż. szt.    - 1989     magazynier mps
 192. Kucel Władysław    ppor., por.    1966 - 1971    dca plcz., dca kzaop.
 193. Kucharczyk Stanisław    ppor., por.    1965 – 1969    dca pl., ofic. kadrowy
 194. Kuchta    sierż.    1955 -    kier. kanc. Niejawnej
 195. Kukuczka Józef    st. chor. szt.    1966 - 1989    pisarz sekcji techn., szef kmed.
 196. Kur Władysław    ppor. - kpt        dca pl., dca kcz
 197. Kwiatkowski Stanisław    ppor. – kpt.    1957 – 1968    techn. kcz, szef służby czołgowej
 198. Kwiatkowski Zygmunt    mł. chor.-st.chor.szt.    -1989    szef służby mundrowej
 199. Laskowski Waldemar    ppor., por.        dca plcz, dca kcz
 200. Lasota Zbigniew    szer., - st. sierż. szt.    -1989    orkiestra
 201. Laszczkowski Czesław    ppor. – płk    1960-1967,1970-1978    dca pl, dca kcz. szef sztabu, dowódca pułku
 202. Ląkocy Józef    szer.  – st. sierż. szt    - 1989    dca dr. rem. uzbr.
 203. Lesisz    Sierż        
 204. Lewandowski Jan            
 205. Lewandowski Mieczysław    kpt., mjr       -1976    ofic. oper., zca ds. liniowych
 206. Liszczyna Henryk    plut. – chor.    1956 - 1967    szef kcz, dca pltransp.
 207. Lonczak    sierż.        
 208. Łach Jan    st. chor. szt    1967 - 1989    rusznikarz
 209. Ławniczak Tadeusz    mjr        szef łączności
 210. Łapiński Lech  kpt., mjr    1984 – 1989    szef OPL
 211. Łazarski Paweł    szer – sierż.  1983  -1989    orkiestra
 212. Łepkowski Witold    ppor., por.    1978 -    dca pl. dca kzaop, dca kcz
 213. Łojek Jerzy   st.sierż. szt.    - 1989     szef kł
 214. Łojek Michał    plut, sierż.    1986-1989    pom. dcy pl, magazynier chem.
 215. Łukasiewicz Jan    por. – ppłk    1964 – 1985    dca pl. dca kcz, dca kzaop, instr. wf
 216. Łysy Władysław    szer – st. sierż. szt.    1968 - 1985    radiomajster, dca plutonu
 217. Magiera Jan        1951 -    zca dcy pcz ds. techn.
 218. Maj Ryszard    mł. chor., chor.        techn. kcz. dca plł
 219. Makarewicz Piotr    kpt.    1984-1986    zca dcy pcz. ds. lin.
 220. Makarow Mieczysław    szer. - st. sierż. szt    1966 - 1989    dca dr. rem. poj. gąs. dca dr. ewakuacyjnej
 221. Makowski    ppor. – kpt    Lata 70 –te    dca plcz., oficer personalny
 222. Maksara Gerwazy    kpt.        oficer personalny
 223. Malich            instruktor wf
 224. Malinowski  Stanisław  ppor., por.    1987 - 1989   szef MPS
 225. Malko Andrzej    ppor., por.    1984 – 1989    dca pl., dca kcz
 226. Małek Adam    ppor – mjr    1965 – 1982    dca pl. uzbr., sekretarz, st. instruktor polit.
 227. Mangolt Bożydar    ppor.        
 228. Markiewicz Jan    plut., st. chor. szt.   - 1989  szef kr
 229. Markowski            zca dcy pcz. ds. polit.
 230. Markowski Krzysztof    mł. chor – chor    - 1989    techn. kcz
 231. Matuszak Andrzej    mł.chor., chor.        - 1988
 232. Matuszak Jan    st. sierż. szt.    1966 - 1989    dca drrem
 233. May Sławomir    ppor., ppłk , płk    1966-1968,1980-1989    dca pl, dca kr, dowódca pułku
 234. Mazurek    kpt., mjr        kwatermistrz
 235. Mazurkiewicz Andrzej            
 236. Mazurkiewicz Janusz    ppor – kpt.        dca pl., dca kcz.
 237. Mazurkiewicz Ryszard    ppor – kpt    -1989    dca pl., dca kcz., instruktor wf
 238. Melaniuk    kpt.        
 239. Meus Adam    por.    Lata sześćdz.    dca plcz.
 240. Miękus Marian    kpt.        zca dcy kcz ds. polit
 241. Mikołajczyk Mirosław    mjr    1951 - 1959    dca 3 kcz
 242. Miksztal Marian    kpt.    1957 -    ofic. oper.
 243. Milewski Zenon    - st. chor. szt    -1989    magazynier techniczny człg.-sam.
 244. Miłaszewski    por        dowódca kompanii saperów
 245. Misiejuk Sergiusz      ? - kpt    ? -1980    szef sł. finansowej
 246. Mucha Władysław    mjr    1966 - 1967    St.pom.ss.ds. rozpoznania
 247. Mydłowski Witold    ppor. – kpt.        dca plcz. dca krem.
 248. Naprawki    por., kpt.        
 249. Nicpoń Henryk    ppor., por.        dca pl. szef szt. szbcz
 250. Niedziela Franciszek    ppor        
 251. Niedźwiecki Jan    ppor., - kpt    1976 - 1989    st. ofic. oper.
 252. Niedźwiecki Reniek    szer. – sierż.  1984  -  1989   dca dr łączn.
 253. Norberciak Marian    por.    1966 - 1969    dca kcz
 254. Nowak Andrzej    sierż.pchor, ppor    1977 – 1979    dca plcz
 255. Nowak Leszek    por. – mjr   1956 -1975    dca pl., dca kcz, sekretarz
 256. Obiedziński    por.    Lata 60 –te    
 257. Okuła Waldemar    kpt., mjr    1986 -1987    szef rozpoznania
 258. Olejniczak    kpt.- mjr        Kwatermistrz
 259. Oleksiak Mieczysław    kpt. – mjr    1963 – 1978    szef sł. żywnościowej
 260. Olszewski Ignacy    kpt. – ppłk    1963 – 1971    zca dcy pcz. ds. polit.
 261. Orzechowski Jan    st. sierż. szt    -1975    magazynier sprzętu inż. – sap.
 262. Ostapowicz Edward    ppor., por.    -1963    dca plcz
 263. Pacewicz Stanisław    kpt. – ppłk    1974 – 1978    Kwatermistrz
 264. Pachelski Remigiusz    ppor. – kpt.        kierownik klubu żołnierskiego
 265. Palczewski Włodzimierz    mł. chor. – st. chor    - 1986    tech. kcz
 266. Pałasz Kazimierz    ppor – kpt    1979 – 1984    dca pl. dca 1 kcz
 267. Papaj Andrzej   kpt.
 268. Partyka Zdzisław    ppor., por.    1981 – 1986    dca plcz., zca dcy bcz ds. polit.
 269. Paszka Stanisław    plut- st. sierż. szt.    1968 – 1989    Orkiestra
 270. Paszkiewicz Grzegorz    por.    1957 – 1961    dca plut.
 271. Pater    st. sierż.    Lata sześćdz.    szef kcz., profos aresztu
 272. Patiuk Ludwik    kpt.    1951 - 1955    dca ktz
 273. Paziowski    Por        dca komp. rozp.
 274. Pełka Marek    ppor – kpt.    - 1988    dca plut. dca 2 kcz, ofic. kadrowy
 275. Perkowski    Kpt        zca dcy kcz. ds. polit.
 276. Pęczek Zbigniew    ppor. – mjr    1977 – 1978    zca dcy pcz. ds. lin. szef sztabu
 277. Piechocki Jan    Plut        
 278. Piesiewicz Edward        
 279. Pietraszek Franciszek    por.        technik kcz
 280. Pindral Marian   ppor. - kpt. 1974 -
 281. Piotrowski    kpt.    1951    zca dcy pcz. ds.polit
 282. Płudowski            
 283. Podolski Leszek    ppor., por    1965    zca dcy kcz ds. polit.
 284. Policha Tadeusz    st. sierż. szt.    1956 – 1980    dca plutonu gospodarczego
 285. Poliński    por.        
 286. Popielas Sławomir    mł. chor. – chor.    -1989    dca plcz
 287. Popowicz Andrzej    ppor., - por.    1980 – 1985    dca pl. zca dcy bz
 288. Prokopczuk Włodzimierz    mjr, ppłk    1986 – 1989    zca dcy pcz. ds. liniowych
 289. Puziuk Leon    ppor. – mjr    1974 – 1989    dca plcz, dca kcz
 290. Radomski Zdzisław    por    Lata 60 – te    szef sł. chem
 291. Radulski Czesław    st.sierż. szt    1966 -1989    szef kcz, magazynier mundrowy
 292. Radzikowski Andrzej    plut., sierż.  1987 -1989    Radiokinoperator
 293. Rakowski Wiktor    mjr, ppłk    - 1989    szef łączności
 294. Ratajczak
 295. Ratowski Andrzej    ppor., por.,    1960 -    dca pl., dca kcz
 296. Rębas Lucjan    por., kpt.        
 297. Rogulski Józef    mjr, ppłk    1971 – 1976    zca dcy ds. polit.
 298. Rojek Ryszard    mjr, ppłk    1983 – 1989    zca ds. techn.
 299. Rojek Stefan    Ppor    Lata 60 – te    techn. czołgowy
 300. Rokuszewski    Mjr        szef WAK nr 2
 301. Rola Zygmunt    plut., - sierż. szt.    1957 – 1971    
 302. Rolicz    kpt.        
 303. Romanowski Czesław    por.    1957 – 1960    dca plcz
 304. Rosa            
 305. Rosiński    kpt.    1951 - 1954    dca 1 kcz
 306. Rubin    sierż.        
 307. Rudnicki Stanisław    st. sierż.- st. sierż. szt.    1968 – 1986    Orkiestra
 308. Rukat            
 309. Ruszkowski Dariusz    ppor    1981 - 1982    dca plcz.
 310. Rynowiecki Robert    mł. chor., chor.    -1982    tech. kcz
 311. Rzeszutek Antoni    mł. chor.    1971 -    
 312. Rzewnicki            
 313. Rzeźnicki    sierż.        dca ploirr
 314. Rzeźnicki    kpt.        
 315. Saganowicz    kpt.    1951 - 1954    dca 2 kcz
 316. Saks Stefan    st. sierż. szt.    1956 -1986    mag. mund. szef kcz , gosp sal wyk
 317. Sałanowski Lucjan   st. chor. szt.     -1989    dca plradio
 318. Samorański Ludwik    mjr    1955 – 1958    szef sł. czołgowej
 319. Samorański Waldemar    ppor., por.    1974 – 1981    dca pl., dca kcz., st. oficer operacyjny
 320. Sapieżyński Paweł    mł. chor.     1987 - 1989  dca plcz
 321. Saran Artur    ppor. – kpt.        dca plcz., za dcy kcz. ds. polit. kier. klubu żoł.
 322. Sarzyński Paweł    ppłk        Kwatermistrz
 323. Sawicki    kpt., mjr        szef łączności
 324. Sawicki Wiktor    ppor, por.    1971 – 1975    dca plcz., dca kcz
 325. Sądowski Alojzy     st. sierż. szt.        Akumulatorownia
 326. Sądowski Bernard    st. sierż. szt.    1970 – 1989    magazynier sprzętu szkoleniowego
 327. Sękalski    plut.        
 328. Sikora    mjr    1976 – 1978    zca ds. lin.
 329. Sikora Jerzy    ppor – kpt    -1989    szef sł. finansowej
 330. Sitko  Andrzej    ppor., por    - 1985    dca pl. oficer kadrowy
 331. Siwak Jan    kpt.        szef sztabu pułku
 332. Siwicki Stanisław    ppor. - ppłk    1966 – 1989    dca pl., dca kcz, dca bcz
 333. Skowronek Kazimierz    chor – mjr    1952 – 1969    zca dcy komp. instruktor polityczny
 334. Skowysz Mieczysław    mjr    -1963    zca dcy pcz ds. techn
 335. Skrzypek  Ireneusz  kpt.        1987 - 1988    instruktor sekcji politycznej
 336. Skrzypek Józef    sierż. – st. sierż. szt.    1962 - 1989    
 337. Skwarek Ireneusz    szer. - sierż.  1984  - 1989    dca dr. poczty plowej, radiomajster, dca pl
 338. Sławiński Jan    ppor – mjr    1951 – 1975    szef służby uzbrojenia i elektroniki
 339. Smorenda    sierż.        
 340. Sowa Stanisław    sierż., ppor. – kpt.    1957 – 1967    technik kcz
 341. Sroka Zygmunt     1966 - 1989       dca R118
 342. Stachurski Julian    mjr.    Lata 60 –te    szef sł. samochodowej
 343. Stanaszek Grzegorz    ppor., - por.        instruktor wf
 344. Stańdo Zdzisław    ppor -    1965 – 1967    dca plcz
 345. Staszeczek – Gąsienica Stanisław    Kpt    1957 -1961    dca kzmot.
 346. Staszewski    sierż.    Lata 60 –te    szef krem.
 347. Stawarz Michał    ppor. – kpt.    Lata sześćdz.    zca dcy kcz ds. polit.
 348. Stefanek Jan    ppor. – por.    1979 – 1983    zca dcy bcz ds. polit.
 349. Stolarski    Mjr        zca dcy pcz. ds. lin.
 350. Strusiński Jerzy    plut., sierż.        
 351. Strzelecki Mirosław    kpr – ppłk    1963 -1989    
 352. Sułowski Janusz            profos aresztu
 353. Suplicki    sierż.        
 354. Surawski Mieczysław    st. sierż.        magazynier sprzętu uzbrojenia
 355. Susmarski    ppor.    Lata 50 – te    dowódca plutonu
 356. Suwalski Józef    mł. chor. ppor - kpt        dca krem
 357. Suwiński Waldemar    ppor., por.    1986 – 1981    dca pl. dca kcz.
 358. Sykało    ppor.    Lata 50 –te    dowódca plcz
 359. Syroic            
 360. Szczepanik Bogusław    Mjr    1986 – 1989    szef WAK – 2
 361. Szczepkowski Józef    Mjr    -1989    szef saperów
 362. Szeligowski Jan    kpr. – kpt.        st. ofic. oper. ds. Mob
 363. Szpindor    por.    lata 50 –te    technik kcz.
 364. Szydłowski Franciszek    ppor., por    -1989    dca pl., dca 1 kcz
 365. Szymaniuk Jerzy    ppor., por.    1985 - 1989    d-ca pl., ofic. bat. szkol., st. ofic. org.-kadr.
 366. Świętochowski Marek    Ppor    1984 – 1987    dca pl. zca dcy bcz ds.polit
 367. Tabiszewski Bogdan    ppor.    1953 – 1954    dca plcz
 368. Tarasiewicz Kazimierz    kpt.    1951 – 1957    dca kcz
 369. Tiesler Czesław    st. sierż. szt.    1961 – 1974    szef kcz
 370. Trzebiatowski Kazimierz    kpr – st. chor. szt.    1955 – 1989    dca czołgu, mag. Sprzętu sam – czołg.
 371. Tworek Antoni    kpt.        dca kompanii, sekretarz POP
 372. Tyniec Władysław    ppor. – kpt.    1965 – 1978    szef sł. Finansowej
 373. Urban    mjr        zca dcy pcz ds. polit.
 374. Urban    por.    Lata 50 – te    dowódca plcz.
 375. Urban Leopold    chor – chor. szt.    -1989    dca ploirr
 376. Urlata Adam    por., kpt    -1989    dca plchem
 377. Waleszczyński Kazimierz    ppor., por.    1976 -    dca plcz
 378. Wasilewski Wojciech    mł.chor. – st. chor. szt    -1989    
 379. Wawrzos Mirosław   - 1989   dca dr krem     
 380. Węgrzyn Bogdan    ppor., por.        
 381. Wielkopolski            
 382. Wiliński Jędrzej    por. – mjr    -1957    st. ofic. oper. zastępca dcy pcz. ds. liniowych
 383. Wiśniewski Seweryn            
 384. Witczak    sierż        kier. kanc. niejawnej
 385. Wituszyński Waldemar    por.        technik kcz
 386. Wojciechowski Leszek    ppor.    1965 -    Dca pltransp.
 387. Wojnarowski Sławomir    szer.– sierż.  1983 -1989    Orkiestra
 388. Wójtowicz Czesław    szer. - st. sierż. szt.    -1989    pdf. ds. org.-ewid.
 389. Wróblewski Henryk
 390. Wyżykowski            
 391. Zabłocki Tadeusz    ppor.     1986 - 1988   dca plcz
 392. Zacharewicz     por. 1973 dca kcz
 393. Zacharczuk Jan    mjr    1957 -    dca bat. dział panc. szef sztabu pcz.
 394. Zając    por.    1951 -    dca bat. dział panc
 395. Zalewski Zdzisław    kpt., mjr     - 1988   szef sł. Chemicznej
 396. Zarzycki Jerzy    por.    1957 – 1959    dca kmed
 397. Zasiadczyk Mariusz    ppor, por.,    1985 – 1989    dca pl. instruktor polityczny
 398. Zawadzki Janusz    mł. chor. – chor. szt.     - 1989   dca pl. remontu uzbrojenia
 399. Zawadzki Ryszard    plut. - st. sierż szt.        szef 2 kcz, dca ploirr, kdt str.poż
 400. Zawadzki Wojciech    kpt.    -1989    dca kł.
 401. Zawalak Jan    szer. – st. sierż.    1975 – 1989    radiokinooperator, dca dr  robót specjalnych
 402. Zdancewicz Tadeusz    szer. – st.sierż. szt       - 1989 dca dr
 403. Zembłowski Andrzej    ppor., por    1972 – 1977    dca pl., dca kcz
 404. Zielczinski            
 405. Zieleziński Włodzimierz            dca 3 kcz
 406. Zieliński Mirosłąw    ppor.,  por.    - 1988    dca pl. dca kcz. instr. Wf
 407. Zima Michał    - st. sierż. szt.    - 1989    kierownik kancelarii niejawnej
 408. Zuwalski Antoni    ppor., por    1972 – 1977    dca pl., dca kcz
 409. Żabiński Kazimierz    st. sierż. szt.    -1989    magazynier amunicji
 410. Żakiewicz            
 411. Żakowski Leszek    ppor. – kpt.        
 412. Żmijewski Lech    kpr – sierż szt.    1963 – 1978    dca ploirr, szef kmed
 413. Żukowski Ryszard    Mjr    lata 60 – te    dca kcz

 

Script logo