Jańczyk Jan

Wspomienia ppłk Jana Jańczyka

     W 1966 roku w pułku przeszkolono 5 oficerów wojsk pancernych Armii Jugosłowiańskiej na ośrodku szkolenia podwodnego. Dalsze naukę w pokonywaniu przez czołgi szerokich przeszkód wodnych po dnie kontynuowali w Ostródzie i na Wiśle.
     Do 1962 roku w ośrodkach szkolenia przeszkalano działonowych. Później szkolono w jednostkach wojskowych. W pierwszym roku był ładowniczym, w drugim działonowym.
     Ośrodek szkolenia podwodnego wybudowano w latach 1961- 1963. W pierwszym roku postawiono ścianę oddzielającą salę gimnastyczną od OSP. Kierownikiem budowy był mjr Mieczysław Skowysz pomocnik dowódcy pułku do spraw technicznych. Basen o wymiarach 22 m x 4 m i głębokości do 2 m wyłożył kafelkami st. szer. Gęślak samouk z rzeszowskiej wsi. OSP poza basenem był wyposażony w tzw. beczkę i kabinę imitującą wnętrze wieży czołgowej. Był to pierwszy obiekt tego typu w WOW. Otwierał go gen. bryg. Jastrzębski (według krążących pogłosek w czasie wojny był oficerem Wehrmachtu współpracującym z ruchem oporu) zastępca dowódcy WOW ds. politycznych.
     W kwietniu 1967 roku pułk był kontrolowany przez Inspekcję Sił Zbrojnych PRL. Grupą kontrolującą dowodził gen. bryg. Ligaj. Inspekcja wprowadziła wyższe stany gotowości bojowej z powołaniem żołnierzy rezerwy włącznie. Egzaminy z wyszkolenia ogólnego (musztra, terenoznawstwo) przeprowadzono na garnizonowym placu ćwiczeń w Wilkasach. Następnie przegrupował się na gąsienicach i kołach na poligon Orzysz, na którym odbył strzelania i ćwiczenia poligonowe oceniane przez komisję inspekcyjną. Drogę powrotną pułk pokonał na gąsienicach i kołach.

     Udostępnił z albumu prywatnego - ppłk Jan Jańczyk.

 • 1 kcz – 1966 rok. Od lewej ppor Sergiusz Cywoniuk – dca 1 plcz, ppor Tadeusz Bazydło – tech. czołg., ppor. Antoni

  1 kcz – 1966 rok. Od lewej ppor Sergiusz Cywoniuk – dca 1 plcz, ppor Tadeusz Bazydło – tech. czołg., ppor. Antoni

 • 12 X 1964 24 lub1965 rok. Wyróżniona kadra i pracownicy wojska. Sierż. rez. Władysława Drażba sanitariuszka w czasie wojny

  12 X 1964 24 lub1965 rok. Wyróżniona kadra i pracownicy wojska. Sierż. rez. Władysława Drażba sanitariuszka w czasie wojny

 • 12 X 1964 kpt. KARMAN ppor. JAŃCZYK st.sierż. DZIĘGIELEWSKI

  12 X 1964 kpt. KARMAN ppor. JAŃCZYK st.sierż. DZIĘGIELEWSKI

 • 12 X 1964

  12 X 1964

 • 14 żołnierzy zwolnieni do rezerwy po 1,5 roku służby, wyrównanie roczników 1964

  14 żołnierzy zwolnieni do rezerwy po 1,5 roku służby, wyrównanie roczników 1964

 • 1958 rok – plut. Jan Jańczyk

  1958 rok – plut. Jan Jańczyk

 • 1963 w drodze na poligon Dęba por. RATOWSKI ppor. NIEDZIELA ppor JAŃCZYK

  1963 w drodze na poligon Dęba por. RATOWSKI ppor. NIEDZIELA ppor JAŃCZYK

 • 1964 Defilada

  1964 Defilada

 • 1964 poczet sztandarowy 11 pcz ppor. JAŃCZYK por. RATOWSKI st.sierż. LISZCZYNA ppor NIEDZIELA

  1964 poczet sztandarowy 11 pcz ppor. JAŃCZYK por. RATOWSKI st.sierż. LISZCZYNA ppor NIEDZIELA

 • 1964 r. Pierwszy czołg w Warszawskim Okręgu Wojskowym, który pokonał przeszkodę wodną po dnie na rzece Narew

  1964 r. Pierwszy czołg w Warszawskim Okręgu Wojskowym, który pokonał przeszkodę wodną po dnie na rzece Narew

 • 1964 rok. Poczet sztandarowy. Od lewej dca kompanii honorowej ppor Jan Janczyk, dca pocztu ppor. Stanisław Boratyń

  1964 rok. Poczet sztandarowy. Od lewej dca kompanii honorowej ppor Jan Janczyk, dca pocztu ppor. Stanisław Boratyń

 • 1965 rok kompania honorowa

  1965 rok kompania honorowa

 • 1965 rok, kompania obsługi obok nowo wybudowanej strzelnicy. Trzeci od lewej sierż. Czesław Bromberek, czwarty dca

  1965 rok, kompania obsługi obok nowo wybudowanej strzelnicy. Trzeci od lewej sierż. Czesław Bromberek, czwarty dca

 • 1966 rok, por. Jan Jańczyk z dowódcą kcz Armii Jugosłowiańskiej kpt. Waszo Tepszyczem

  1966 rok, por. Jan Jańczyk z dowódcą kcz Armii Jugosłowiańskiej kpt. Waszo Tepszyczem

 • ppor. CYWONIUK, ppor. BAZYDŁO, ppor. FLORCZYK, por. JAŃCZYK, kpt. MIKUS, ppor. SAWICKI, kpr. LESISZ, kpr. ZAWADZKI

  ppor. CYWONIUK, ppor. BAZYDŁO, ppor. FLORCZYK, por. JAŃCZYK, kpt. MIKUS, ppor. SAWICKI, kpr. LESISZ, kpr. ZAWADZKI

 • 1967 rok. Dowódcy drużyn 1 kcz. W środku pierwszego rzędu por. Jan Jańczyk i ppor Stanisław Siwicki

  1967 rok. Dowódcy drużyn 1 kcz. W środku pierwszego rzędu por. Jan Jańczyk i ppor Stanisław Siwicki

 • 1975 Klusy Grabowski Roguski Pacewicz Jaczyński Laszczkowski Jańczyk

  1975 Klusy Grabowski Roguski Pacewicz Jaczyński Laszczkowski Jańczyk

 • Asysta honorowa w oczekiwaniu na parę młodą. Ślub Stanisława Boratyńskiego

  Asysta honorowa w oczekiwaniu na parę młodą. Ślub Stanisława Boratyńskiego

 • Garnizon Giżycko

  Garnizon Giżycko

 • Luty 1982 rok. Pogrzeb mjr Adama Małka

  Luty 1982 rok. Pogrzeb mjr Adama Małka

 • Łubiny z poligonu zbierają ppor. Tadeusz Bazydło i por. Jan Jańczyk

  Łubiny z poligonu zbierają ppor. Tadeusz Bazydło i por. Jan Jańczyk

 • Odprawa przed wyjazdem na przeprawę podwodną Narwi do m. Gnojno k. Pułtuska 1963

  Odprawa przed wyjazdem na przeprawę podwodną Narwi do m. Gnojno k. Pułtuska 1963

 • Ofic. armii Jugos Szkolenie podwodne 1966

  Ofic. armii Jugos Szkolenie podwodne 1966

 • Ofic. armii Jugos Szkolenie podwodne 1966

  Ofic. armii Jugos Szkolenie podwodne 1966

 • Posiłek na poligonie Dęba Rozalin. Od lewej, por. Andrzej Ratowski, sierż. Tisler, por Jan Jańczyk

  Posiłek na poligonie Dęba Rozalin. Od lewej, por. Andrzej Ratowski, sierż. Tisler, por Jan Jańczyk

 • Posiłek w transporcie kolejowym

  Posiłek w transporcie kolejowym

 • ppor. Jańczyk, st.szer. Gęślak wyłożył gazurą cału basen na osr. szkolenia podwodnego, wyróżniony zegarkiem od dowódcy WOW

  ppor. Jańczyk, st.szer. Gęślak wyłożył gazurą cału basen na osr. szkolenia podwodnego, wyróżniony zegarkiem od dowódcy WOW

 • XI 1964 kompania honorowa 11 pcz przemarsz na przysięgę garn. na plac Grunwaldzki

  XI 1964 kompania honorowa 11 pcz przemarsz na przysięgę garn. na plac Grunwaldzki

 • Zabezpieczenie przeprawy po dnie Narwi czołgów T34 1964 Grupa ewakuacyjno – ratunkowa na PTG ubezpiecza przeprawę

  Zabezpieczenie przeprawy po dnie Narwi czołgów T34 1964 Grupa ewakuacyjno – ratunkowa na PTG ubezpiecza przeprawę

Script logo