May Sławomir

Rok 1966
Do 11 pcz przyszli w październiku po OSWPanc młodzi oficerowie ppor. Sławomir May i ppor. Stanisław Siwicki. Dowódcą 1 kcz był por. Jan Jańczyk, 2 kcz por. Czesław Laszczkowski,  3 kcz por. Andrzej Ratowski.
Laszczkowski i Ratowski w tym lub 1967 roku zostali awansowani do stopnia kapitana. W tym czasie eksperymentowano służbę długoterminową i Szkołę Młodszych Dowódców. Szkolono elewów mechaników kierowców. Ja miałem przydział do 3 kompanii szkolnej. W tym czasie służyli tacy oficerowie jak ppor. Aszklar, ppor. Bazydło, por Sowa, por. Boratyński, ppor. Żakiewicz, itd. W pododdziałach: ppor. Choroszewski, ppor Mangolt.
Pułkiem dowodził – ppłk Godleś Henryk
Szefem sztabu był mjr Jan Górski
Zcą ds. polit. Był mjr Ignacy Olszewsk
Zcą ds. techn. mjr Bronisław Bagiński
Zcą ds. liniowych mjr Bagiński
                             Mjr Lewandowski
Znani oficerowie:
1.    Stanisław Kwiatkowski kapitan w służbie czołgowo – samochodowej
2.    Ławniczak  kapitan – szef łączności
3.    Maksara kapitan – personalny
4.    Czub Jan kapitan – szef sł. MPS
5.    Sławinski Jan kapitan – szef uzrojenia
6.    Malich kapitan – org – mob
7.    Tyniec Władysław kapitan – szef sł. finansowej
8.    por Rosa – szef WAK
9.    kpt. Karman – sł. czołg –sam.
10.    kpt. Kłosowski – oficer WF
11.    mjr Lech Nowak (był dcą kcz później sekretarzem PZPR pułku

Było współzawodnictwo – oceny za strzelania, kontrole, sprawdziany, konkursy (w sztabie tablica współzawodnictwa.
I mobilizacja w marcu 1967 r. – gen. Bordziłowski był szefem kontroli.
- odbyło się w rejonie alarmowym na czołgowisku w Wilkasach (czołgi, amunicja zapasy mps, żołnierze rezerwy) – po dobie było zgrywanie i marsz kompaniami po drodze do Orzysza. Szedł sztab i tyły pułku Były roztopy a w nocy mróz. W Orzyszu z marszu zajęcie obrony i strzelanie z ostrej amunicji. Pułk otrzymał ocenę dostateczną. Była to pierwsz mobilizacja w Wojsku Polskim.
Ja byłem już w  kompanii 5 – ej, która później była rozwinięta częściowo (zwana liniową) Dowodził mjr Ryszard Żukowski. Ta kompania co roku jeździła transportem kolejowym na Drawsko i tam odbywała ćwiczenia i strzelania.
W parku wozów bojowych znani byli:
- sierż. Bromberek
- sierż Gruszczyński
- sierż Skrzypek
Gdy odszedł mjr Jan Górski – Szef Sztabu do 1 pz Wesoła przyszedł kpt. Józef Gierałowski, który został dowódcą pułku po ppłk Godlesiu. Po mjr  Gierałtowski, mjr Laszczkowski, mjr Bazydło, mjr May
Ja przerwa w br i akademii od 1969 – 1980. Od 1980 do rozwiązania pcz – dowódcą  pułku!

Udostępnił z albumu prywatnego - płk Sławomir May.

 • przekazanie obowiązków dowódcy 14 szkolnego batalionu rozpoznawczego mjr Wojciechowi Lenartowiczowi. (tego samego dnia i na tym samym placu co przyjęcie obowiązków dcy pułku)

  przekazanie obowiązków dowódcy 14 szkolnego batalionu rozpoznawczego mjr Wojciechowi Lenartowiczowi. (tego samego dnia i na tym samym placu co przyjęcie obowiązków dcy pułku)

 • przekazanie obowiązków dowódcy 14 szkolnego batalionu rozpoznawczego mjr Wojciechowi Lenartowiczowi. (tego samego dnia i na tym samym placu co przyjęcie obowiązków dcy pułku)

  przekazanie obowiązków dowódcy 14 szkolnego batalionu rozpoznawczego mjr Wojciechowi Lenartowiczowi. (tego samego dnia i na tym samym placu co przyjęcie obowiązków dcy pułku)

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • Koncówka lat 80-tych. Spotkanie w Helenowie. Gen broni. Florian Siwicki, Minister Obrony Narodowej. W przedostatnim rzędzie po prawej płk. S. May

  Koncówka lat 80-tych. Spotkanie w Helenowie. Gen broni. Florian Siwicki, Minister Obrony Narodowej. W przedostatnim rzędzie po prawej płk. S. May

 • Koncówka lat 80-tych. Spotkanie w Helenowie. Gen. broni Florian Siwicki, Minister Obrony Narodowej (w śsrodku). Po lewej płk Fudalej z dowództwa WOW, a po prawej gen. bryg. Tadeusz Szaciło z GZP

  Koncówka lat 80-tych. Spotkanie w Helenowie. Gen. broni Florian Siwicki, Minister Obrony Narodowej (w śsrodku). Po lewej płk Fudalej z dowództwa WOW, a po prawej gen. bryg. Tadeusz Szaciło z GZP

 • ORW d-ca gen. Skalski

  ORW d-ca gen. Skalski

 • Spartakiada sportowo-obronna - meldunek składa Z-ca D-cy ds. Liniowych ppłk Włodzimierz Prokopczuk

  Spartakiada sportowo-obronna - meldunek składa Z-ca D-cy ds. Liniowych ppłk Włodzimierz Prokopczuk

 • Spartakiada sportowo-obronna - powitanie uczestników

  Spartakiada sportowo-obronna - powitanie uczestników

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - meldunek przekazującemu obowiązki gen.bryg. J. Słowińskiemu

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - meldunek przekazującemu obowiązki gen.bryg. J. Słowińskiemu

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - podziekowanie za wspólną służbę

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - podziekowanie za wspólną służbę

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - spotkanie na sali tradycji

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - spotkanie na sali tradycji

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - wpis do ksiegi pamiątkowej

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - wpis do ksiegi pamiątkowej

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - pożegnanie z oficerami dowództwa

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - pożegnanie z oficerami dowództwa

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - pożegnanie z kadrą

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - pożegnanie z kadrą

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - ostatnia defilada czołgistów

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - ostatnia defilada czołgistów

 • Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - defilada remontowców

  Przekazanie obowiązków Dowódcy 1 WDZ - defilada remontowców

 • Życzenia na ręce Dowódcy - od RM PRON ob. Wielgosz

  Życzenia na ręce Dowódcy - od RM PRON ob. Wielgosz

 • Życzenia na ręce Dowódcy - od wojewódzkiego Kuratorium oświaty składa ppłk J. Kowalewski Oswiaty

  Życzenia na ręce Dowódcy - od wojewódzkiego Kuratorium oświaty składa ppłk J. Kowalewski Oswiaty

 • czas na odprężenie

  czas na odprężenie

 • czas na odprężenie z wędką

  czas na odprężenie z wędką

 • czas na odprężenie na łonie natury

  czas na odprężenie na łonie natury

 • KLON-2 75

  KLON-2 75

 • Poligon Orzysz

  Poligon Orzysz

 • Poligon Orzysz

  Poligon Orzysz

 • Poligon Orzysz

  Poligon Orzysz

 • 28

  28

 • 29

  29

 • 30

  30

 • 31

  31

 • 32

  32

 • 33

  33

 • 34

  34

 • Pożegnanie por. Jerzego Dąbrowskiego

  Pożegnanie por. Jerzego Dąbrowskiego

 • Pożegnanie por. Jerzego Dąbrowskiego

  Pożegnanie por. Jerzego Dąbrowskiego

 • 37

  37

 • 38

  38

 • W czasie pożegnania por. Jerzego Dąbrowskiego

  W czasie pożegnania por. Jerzego Dąbrowskiego

 • 40

  40

 • zakończenie szkolenia elewów kolejnego turnusu 1983 r. (prawdopodobnie) od lewej dowódca szbcz mjr Stanisław Siwicki, dca pcz ppłk Sławomir May, zca ds. polit. mjr Zbigniew Drozdek, zca ds. lin. ppłk Mieczysław Jaczyński, kwatemistrz kpt. Jacek Czerny

  zakończenie szkolenia elewów kolejnego turnusu 1983 r. (prawdopodobnie) od lewej dowódca szbcz mjr Stanisław Siwicki, dca pcz ppłk Sławomir May, zca ds. polit. mjr Zbigniew Drozdek, zca ds. lin. ppłk Mieczysław Jaczyński, kwatemistrz kpt. Jacek Czerny

 • 42

  42

 • 43

  43

 • 44

  44

 • Spotkanie z członkami zespołu dziecięcego pułku wyróżnionego na szczeblu WOW. Zespół przygotowała Barbara Litwinowicz. Dyplom otrzymuje Małgosia Florczyk. Siedzi przewodnicząca koła ORW Irena Trzebiatowska

  Spotkanie z członkami zespołu dziecięcego pułku wyróżnionego na szczeblu WOW. Zespół przygotowała Barbara Litwinowicz. Dyplom otrzymuje Małgosia Florczyk. Siedzi przewodnicząca koła ORW Irena Trzebiatowska

 • Moje przejście w stan spoczynku. Obok płk Kazimierz Pałasz.

  Moje przejście w stan spoczynku. Obok płk Kazimierz Pałasz.

 • Moje przejście w stan spoczynku. Pożegnanie z Marysią.

  Moje przejście w stan spoczynku. Pożegnanie z Marysią.

 • Moje przejście w stan spoczynku. Wpis do Księgi Pamiątkowej.

  Moje przejście w stan spoczynku. Wpis do Księgi Pamiątkowej.

 • Moje przejście w stan spoczynku. Ostatnie zdjęcie z kolegami.

  Moje przejście w stan spoczynku. Ostatnie zdjęcie z kolegami.

 • Moje przejście w stan spoczynku. Ostatnia dyskusja.

  Moje przejście w stan spoczynku. Ostatnia dyskusja.

 • Przyjęcie obowiązków D-cy 11 pcz październik 1980. Ostatnie ustalenia

  Przyjęcie obowiązków D-cy 11 pcz październik 1980. Ostatnie ustalenia

 • Przyjęcie obowiązków D-cy 11 pcz październik 1980. Flaga na maszt

  Przyjęcie obowiązków D-cy 11 pcz październik 1980. Flaga na maszt

 • Przyjęcie sztandaru

  Przyjęcie sztandaru

 • Przyjęcie sztandaru

  Przyjęcie sztandaru

 • Pożegnanie standaru przez zdającego obowiązki D-cy 11 pcz

  Pożegnanie standaru przez zdającego obowiązki D-cy 11 pcz

 • gen.Jarosz, mjr Bazydło, mjr May

  gen.Jarosz, mjr Bazydło, mjr May

 • gen.Jarosz, mjr Bazydło, mjr May

  gen.Jarosz, mjr Bazydło, mjr May

 • kpt. Niedźwiedzki, potem dobry operator

  kpt. Niedźwiedzki, potem dobry operator

 • Wystąpienie okolicznosciowe przekazującego obowiązki mjr. dypl. T. Bazydło

  Wystąpienie okolicznosciowe przekazującego obowiązki mjr. dypl. T. Bazydło

 • W czasie przyjmowania obowiązków

  W czasie przyjmowania obowiązków

 • Apel jednostki chwila skupienia

  Apel jednostki chwila skupienia

 • zima 1980/1981 od lewej dca pcz mjr Sławomir May, szef sztabu mjr Antoni Florczyk, zca ds. polit. Andrzej Choroszewski, zca ds. liniowych ppłk Mieczysław Jaczyński, zca ds. technicznych kpt. Tadeusz Grabowski, kwatermistrz kpt. Piotr Dąbrowski

  zima 1980/1981 od lewej dca pcz mjr Sławomir May, szef sztabu mjr Antoni Florczyk, zca ds. polit. Andrzej Choroszewski, zca ds. liniowych ppłk Mieczysław Jaczyński, zca ds. technicznych kpt. Tadeusz Grabowski, kwatermistrz kpt. Piotr Dąbrowski

 • Kontrola ze Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Waszawskiego 4 – 5 maja 1981 roku

  Kontrola ze Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Waszawskiego 4 – 5 maja 1981 roku

 • Jakaś inna impreza niezwiązana z kontrolą. Na zdjęciu jest płk Laszczkowski sztab WOW, płk Alfons Kupis albo dowódca 32 ŁBA z Orzysza lub jako szef artylerii WOW. Nie było ich czasie kontroli. W tym czasie mjr Kupis był zca ds. lin. w 32 ŁBA

  Jakaś inna impreza niezwiązana z kontrolą. Na zdjęciu jest płk Laszczkowski sztab WOW, płk Alfons Kupis albo dowódca 32 ŁBA z Orzysza lub jako szef artylerii WOW. Nie było ich czasie kontroli. W tym czasie mjr Kupis był zca ds. lin. w 32 ŁBA

 • Kontrola ze Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Waszawskiego 4 – 5 maja 1981 roku

  Kontrola ze Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Waszawskiego 4 – 5 maja 1981 roku

 • Kontrolacd. Od lewej: mjr Antoni Florczyk, płk z NAL NRD, ppłk Mieczysław Jaczyński, kpt. Batiuk za sztabu 1 WDZ, płk armii czechosłowackiej, kpt. Wiesław Komosiński, kpt. Zbigniew Drozdek, kpt. Tadeusz Grabowski, przewodniczący zespołu kontrolnego płk AR, kpt. Piotr Dąbrowski

  Kontrolacd. Od lewej: mjr Antoni Florczyk, płk z NAL NRD, ppłk Mieczysław Jaczyński, kpt. Batiuk za sztabu 1 WDZ, płk armii czechosłowackiej, kpt. Wiesław Komosiński, kpt. Zbigniew Drozdek, kpt. Tadeusz Grabowski, przewodniczący zespołu kontrolnego płk AR, kpt. Piotr Dąbrowski

 • Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR

  Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR

 • Czyn społeczny na rzecz garnizonu

  Czyn społeczny na rzecz garnizonu

 • Konferencja ZSMP. 1982 r. mjr Tadeusz Grabowski, instruktor KO 1 WDZ por. Tadeusz Foremski, kpt. Zbigniew Drozdek, ppłk Mieczysław Jaczyński, mjr Sławomir May

  Konferencja ZSMP. 1982 r. mjr Tadeusz Grabowski, instruktor KO 1 WDZ por. Tadeusz Foremski, kpt. Zbigniew Drozdek, ppłk Mieczysław Jaczyński, mjr Sławomir May

 • konferencja ZSMP

  konferencja ZSMP

 • Ćwiczenia - chwila relaksu

  Ćwiczenia - chwila relaksu

 • Ćwiczenia - stawianie zadań. mjr Zbigniew Drozdek, ppłk Rojek, kpt. Lech Łapiński, mjr Mirosław Strzelecki, płk Sławomir May, por. Tadeusz Jasiński, por. Mirosław Zieliński, por. Henryk Daniłowicz, (....?)

  Ćwiczenia - stawianie zadań. mjr Zbigniew Drozdek, ppłk Rojek, kpt. Lech Łapiński, mjr Mirosław Strzelecki, płk Sławomir May, por. Tadeusz Jasiński, por. Mirosław Zieliński, por. Henryk Daniłowicz, (....?)

 • Po ćwiczeniach - podziękowanie za wysiłek 07.03.1988

  Po ćwiczeniach - podziękowanie za wysiłek 07.03.1988

 • Po ćwiczeniach - wyróżnienia dla najlepszych 07.03.1988

  Po ćwiczeniach - wyróżnienia dla najlepszych 07.03.1988

 • Po ćwiczeniach - gratulacje

  Po ćwiczeniach - gratulacje

 • Po ćwiczeniach - i wyróżnienia dla najlepszych

  Po ćwiczeniach - i wyróżnienia dla najlepszych

 • Po ćwiczeniach - wyróżnienia

  Po ćwiczeniach - wyróżnienia

 • Po ćwiczeniach - podziękowanie za sumienne wykonywanie zadań

  Po ćwiczeniach - podziękowanie za sumienne wykonywanie zadań

 • Pożeganie odchodzących do rezerwy - chor. Czesław Bromberk

  Pożeganie odchodzących do rezerwy - chor. Czesław Bromberk

 • Pożeganie odchodzących do rezerwy - chor. Czesława Krzesiaka

  Pożeganie odchodzących do rezerwy - chor. Czesława Krzesiaka

 • pożegnanie odchodzącego do innej JW kpt. J. Skrzypek

  pożegnanie odchodzącego do innej JW kpt. J. Skrzypek

 • pożegnanie odchodzącego do innej JW kpt. J. Skrzypek

  pożegnanie odchodzącego do innej JW kpt. J. Skrzypek

 • pożegnanie odchodzącego do innej JW kpt. P. Bochenka i por. Nicpoń

  pożegnanie odchodzącego do innej JW kpt. P. Bochenka i por. Nicpoń

 • pożegnanie odchodzącego do innej JW por. Henryka Nicpoń i kpt. Piotra Bochenka

  pożegnanie odchodzącego do innej JW por. Henryka Nicpoń i kpt. Piotra Bochenka

 • pożegnanie odchodzącego do innej JW chor. Antoniego Dziugiewicza

  pożegnanie odchodzącego do innej JW chor. Antoniego Dziugiewicza

 • pożegnanie odchodzącego do innej JW chor. Eugeniusza Kossakowskiego

  pożegnanie odchodzącego do innej JW chor. Eugeniusza Kossakowskiego

 • Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska wręczenie aktu nominacyjnego chor. B. Gruszyńskiemu

  Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska wręczenie aktu nominacyjnego chor. B. Gruszyńskiemu

 • Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska - wśród zaproszonych gości

  Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska - wśród zaproszonych gości

 • Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska - wyróżnienia dla najlepszych

  Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska - wyróżnienia dla najlepszych

 • Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska - wyróżnienia dla najlepszych

  Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska - wyróżnienia dla najlepszych

 • Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska -defilada

  Uroczysta akadenia z okazji Dnia Wojska -defilada

 • Wręczenie odznaczeń - ppłk. A. Florczykowi

  Wręczenie odznaczeń - ppłk. A. Florczykowi

 • Wręczenie odznaczeń -st.chor. Alojzemu Dziekońskiemu

  Wręczenie odznaczeń -st.chor. Alojzemu Dziekońskiemu

 • Wręczenie aktów nominacyjnych ppłk dypl. W Prokopczuk

  Wręczenie aktów nominacyjnych ppłk dypl. W Prokopczuk

 • Wręczenie aktów nominacyjnych mjr M. Pełka

  Wręczenie aktów nominacyjnych mjr M. Pełka

 • Wyróżnienie ppor. J. Szymaniuka

  Wyróżnienie ppor. J. Szymaniuka

 • Spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. Od lewej: mjr Stanisław Cierpisz, st. chor. Leszek Dereszkiewicz i płk Sławomir May

  Spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. Od lewej: mjr Stanisław Cierpisz, st. chor. Leszek Dereszkiewicz i płk Sławomir May

 • Akt dekoracji odznaczeniami - kpt.lek. Marek Dobrzański

  Akt dekoracji odznaczeniami - kpt.lek. Marek Dobrzański

 • Akt dekoracji odznaczeniami - ppłk mgr inż. R. Rojek

  Akt dekoracji odznaczeniami - ppłk mgr inż. R. Rojek

 • Dekoracja medalem kpt. Andrzeja. Borka

  Dekoracja medalem kpt. Andrzeja. Borka

 • Życzenia i kwiaty od młodzieży szkoknej dla wyróżnionych

  Życzenia i kwiaty od młodzieży szkoknej dla wyróżnionych

 • Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

  Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

 • Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

  Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

 • Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

  Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

 • Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

  Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

 • Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

  Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

 • Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

  Wizyta Szefa Sztabu WOW gen. bryg. Zenona Poznańskiego

 • Uroczysta Przysięga Wojskowa - meldunek składa kpt. K. Pałasz

  Uroczysta Przysięga Wojskowa - meldunek składa kpt. K. Pałasz

 • Uroczysta Przysięga Wojskowa odczytanie Roty przysięgi

  Uroczysta Przysięga Wojskowa odczytanie Roty przysięgi

 • Uroczysta Przysięga Wojskowa podziękowanie w imieniu składających przysięgę

  Uroczysta Przysięga Wojskowa podziękowanie w imieniu składających przysięgę

 • Uroczysta Przysięga Wojskowa defilada

  Uroczysta Przysięga Wojskowa defilada

 • Uroczysta Przysięga Wojskowa - wspólny obiad

  Uroczysta Przysięga Wojskowa - wspólny obiad

 • Kwatermistrz mjr dypl Z Hołubowski w swojej roli

  Kwatermistrz mjr dypl Z Hołubowski w swojej roli

 • Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds politycznych - meldunek gen. bryg. l.Wojtasik

  Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds politycznych - meldunek gen. bryg. l.Wojtasik

 • Pożegnanie kolejnego zstępu czołgistów - wyróżnienia dla najlepszych

  Pożegnanie kolejnego zstępu czołgistów - wyróżnienia dla najlepszych

 • Pożegnanie kolejnego zstępu czołgistów -odczytanie rozkazu

  Pożegnanie kolejnego zstępu czołgistów -odczytanie rozkazu

 • Święto jednostki

  Święto jednostki

 • Święto jednostki - wśród zaproszonych gości

  Święto jednostki - wśród zaproszonych gości

 • Święto jednostki odznaczenie ob. M. Fabiszewskiej

  Święto jednostki odznaczenie ob. M. Fabiszewskiej

 • dyplom uznania J. Andrulewicz

  dyplom uznania J. Andrulewicz

 • pokaz saprzętu

  pokaz saprzętu

 • pokaz saprzętu

  pokaz saprzętu

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - życzenia

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - życzenia

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - Sto Lat

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - Sto Lat

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - podziękowania

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - podziękowania

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - upominki.

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - upominki.

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - czas na grchówkę

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - czas na grchówkę

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - czas na relaks

  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - czas na relaks

 • 131

  131

 • 132

  132

 • Przyjęcie obowiązków D-cy Pułku - mjr May pierwszy z lewej

  Przyjęcie obowiązków D-cy Pułku - mjr May pierwszy z lewej

 • Orzysz - ćwiczenia

  Orzysz - ćwiczenia

 • Orzysz - ćwiczenia - na stanowisku kierowania

  Orzysz - ćwiczenia - na stanowisku kierowania

 • Pożeganie odchodzącego do innej JW por. Komosińskiego

  Pożeganie odchodzącego do innej JW por. Komosińskiego

 • Pożeganie odchodzącego do innej JW por. Komosińskiego - pamiątkowe zdjęcie

  Pożeganie odchodzącego do innej JW por. Komosińskiego - pamiątkowe zdjęcie

Script logo