Szymaniuk Jerzy

Spotkanie koleżeńskie z 1994 roku z okazji 5 rocznicy rozwiązania 11pcz.

 • Jak zawsze - Florczyk składa meldunek Mayowi

  Jak zawsze - Florczyk składa meldunek Mayowi

 • Przywitanie Wodza z kwiatami

  Przywitanie Wodza z kwiatami

 • Pierwszy toast za tych, którzy odeszli ...

  Pierwszy toast za tych, którzy odeszli ...

 • ...a potem następne

  ...a potem następne

 • Od lewej: Gutowski, Bogdan Gruszczyński, Jan Łukasiewicz, Antoni Florczyk, Piotr Makarewicz, ?, Kazimierz Pałasz

  Od lewej: Gutowski, Bogdan Gruszczyński, Jan Łukasiewicz, Antoni Florczyk, Piotr Makarewicz, ?, Kazimierz Pałasz

 • Od lewej: Mirosław Zieliński, Karol Czajkowski, Jan Łukasiewicz, Eugeniusz Jasiurkowski, Jerzy Szymaniuk, Ryszard Mazurkiewicz i Stanisław Goździewski. W kuckach Mariusz Zasiadczyk

  Od lewej: Mirosław Zieliński, Karol Czajkowski, Jan Łukasiewicz, Eugeniusz Jasiurkowski, Jerzy Szymaniuk, Ryszard Mazurkiewicz i Stanisław Goździewski. W kuckach Mariusz Zasiadczyk

 • Od lewej: Zdancewicz, Gutowski, Ireneusz Skwarek, Mirosław Koszytkowski, Robert Królak, Jerzy Szymaniuk, Karol Czajkowski i Mariusz Zasiadczyk

  Od lewej: Zdancewicz, Gutowski, Ireneusz Skwarek, Mirosław Koszytkowski, Robert Królak, Jerzy Szymaniuk, Karol Czajkowski i Mariusz Zasiadczyk

 • Od Lewej: Piotr Makarewicz, Kazimierz Pałasz i Arkadiusz Pilarczyk

  Od Lewej: Piotr Makarewicz, Kazimierz Pałasz i Arkadiusz Pilarczyk

 • Przegrałem zakład i musiałem nieść Antoniego Florczyka

  Przegrałem zakład i musiałem nieść Antoniego Florczyka

 • OSPWL Orzysz. Szkolenie z zakresu odpalania ładunków wydłużonych. Od lewej por. Ryszard Mazurkiewicz i ppor. Jerzy Szymaniuk

  OSPWL Orzysz. Szkolenie z zakresu odpalania ładunków wydłużonych. Od lewej por. Ryszard Mazurkiewicz i ppor. Jerzy Szymaniuk

 • Defilada po przysiędze wojskowej w roku 1988. Żołnierze, którzy byli szkolenia na potrzeby własne pułku.

  Defilada po przysiędze wojskowej w roku 1988. Żołnierze, którzy byli szkolenia na potrzeby własne pułku.

 • Kompania Honorowa pułku. Foto z 1988 roku

  Kompania Honorowa pułku. Foto z 1988 roku

 • ppor. Jerzy Szymaniuk

  ppor. Jerzy Szymaniuk

 • D-ca pułku płk May wręcza akt mianowania na stopień porucznika

  D-ca pułku płk May wręcza akt mianowania na stopień porucznika

 • pożegnanie kolegi odchodzącego do rezerwy. Od lewej: Andrzej Borek, Czesław Wójtowicz, Jerzy Szymaniuk, Jan Garbarczyk, Robert Królak

  pożegnanie kolegi odchodzącego do rezerwy. Od lewej: Andrzej Borek, Czesław Wójtowicz, Jerzy Szymaniuk, Jan Garbarczyk, Robert Królak

 • Od lewej: mjr Niedźwiecki Jan, kpt. Borek Andrzej, ppłk Rakowski Wiktor, por. Szymaniuk Jerzy. W drugim rzędzie od prawej: mjr Okuła Waldemar, mjr Łapiński Lech

  Od lewej: mjr Niedźwiecki Jan, kpt. Borek Andrzej, ppłk Rakowski Wiktor, por. Szymaniuk Jerzy. W drugim rzędzie od prawej: mjr Okuła Waldemar, mjr Łapiński Lech

Script logo