Trzebiatowski Kazimierz

     Służbę wojskową rozpoczął jesienią 1954 roku w 17 szkolnym batalionie czołgów w Ostródzie. W pierwszych trzech miesiącach szkolenie miało charakter ogólnowojskowy. Po trzech miesiącach rozpoczynało się szkolenie specjalistyczne.
     W październiku 1955 roku przybył do Giżycka do 11 pułku czołgów. Został skierowany do 3 kompanii czołgów, którą dowodził ppor. Jerzy Grela, 12 października 1955 awansowany na porucznika. Technikiem czołgowym był por. Biega, a szefem kompanii plut. Gąsiorek Robert. Pierwszym plutonem czołgów dowodził por. Urban, drugim ppor. Susmarski, trzecim ppor. Sykało. 1 kompanią czołgów dowodził kpt. Gnatowski, technikiem czołgowym był por. Szpindor.
     W pułku były 3 kompanie czołgów po trzy czołgi w plutonie i czołg dowódcy kompanii. Razem 10 czołgów w kompanii.
     Pułk ponadto posiadał kompanię piechoty zmotoryzowanej. Trzy samochody ZIS – 150, po jednym na pluton. Kompanię rozpoznawczą w składzie jeden pluton czołgów – 3 czołgi, pluton transporterów opancerzonych (małe) i motocykle. W kompanii rozpoznawczej był też czołg dowódcy pułku oraz motocykl łącznika dowódcy pułku. Kompania technicznego zabezpieczenia, w której był pluton remontu czołgów, drużyna remontu samochodów.
     Zastępcami dowódcy pułku do spraw technicznych byli mjr Wielkopolski a później ppłk Giel. Kpt. Hałdek był szefem służby finansowej.
     Szkolenie poligonowe trwało pół roku. W tym czasie pułkiem dowodził kpt. Melaniuk. W 1956 roku Trzebiatowski został ściągnięty przez dowódcę pułku do służby w koszarach. Do ochrony koszar wcielano żołnierzy rezerwy.
     Do 1956 roku pułk szkolił się na poligonie Orzysz. Kwaterował na Gaudynku, gdzie rozbudował bazę zakwaterowania polowego: miejsca na kuchnię, stołówki itp.
     Od 1957 do 1960 wyjeżdżał na poligony do Nowej Dęby. 22 - ego lipca 1957 na prośbę miejscowych władz pułk defilował w Nowej Dębie.
     W lutym 1957 roku pułk uczestniczył w ćwiczeniach Orzysz – Muszaki – Ostróda – Grupa pod Grudziądzem. Trasę tę pokonał na gąsienicach i kołach. Na autodromie jednostki wojskowej w Ostródzie dokonano przeglądu sprzętu przewidywanego po pokonaniu trzystu kilometrów. W trakcie ćwiczeń pod Ostródą zderzyły się dwa czołgi z plutonu ppor. Harasimiuka.

 

Udostępnił z albumu prywatnego - st.chor. Kazimierz Trzebiatowski.

 • 22.07.1989 r. Ppłk Prokopczuk gratuluje otrzymania Krzyża Kawalerskiego Orderu Orodzenia Polski

  22.07.1989 r. Ppłk Prokopczuk gratuluje otrzymania Krzyża Kawalerskiego Orderu Orodzenia Polski

 • 28.02.1990 r. Wpis do Księgi Pamiątkowej . Odejście do rezerwy

  28.02.1990 r. Wpis do Księgi Pamiątkowej . Odejście do rezerwy

 • 1956 rok. Od lewej Potrykus – działonowy, Józef Odyja – mechanik, kpr Kazimierz Trzebiatowski

  1956 rok. Od lewej Potrykus – działonowy, Józef Odyja – mechanik, kpr Kazimierz Trzebiatowski

 • mjr Sławomir May przejmuje (przy mikrofonie) obowiązki dowódcy pułku od mjr Tadusza Bazydły (z prawej strony). Z lewej strony gen. bryg. Jerzy Jarosz

  mjr Sławomir May przejmuje (przy mikrofonie) obowiązki dowódcy pułku od mjr Tadusza Bazydły (z prawej strony). Z lewej strony gen. bryg. Jerzy Jarosz

 • Kazimierz Trzebiartowskiz żoną Ireną i synem Stanisławem

  Kazimierz Trzebiartowskiz żoną Ireną i synem Stanisławem

 • Mianowanie na stopień sierżanta sztabowego, od lewej Jan Kraska, Kazimierz Trzebiatowski, akty wręcza ppłk Józef Gierałtowski, asystuje oficer personalny kpt. Adam Boratyński

  Mianowanie na stopień sierżanta sztabowego, od lewej Jan Kraska, Kazimierz Trzebiatowski, akty wręcza ppłk Józef Gierałtowski, asystuje oficer personalny kpt. Adam Boratyński

Script logo