May Sławomir

Rok 1966
Do 11 pcz przyszli w październiku po OSWPanc młodzi oficerowie ppor. Sławomir May i ppor. Stanisław Siwicki. Dowódcą 1 kcz był por. Jan Jańczyk, 2 kcz por. Czesław Laszczkowski,  3 kcz por. Andrzej Ratowski.
Laszczkowski i Ratowski w tym lub 1967 roku zostali awansowani do stopnia kapitana. W tym czasie eksperymentowano służbę długoterminową i Szkołę Młodszych Dowódców. Szkolono elewów mechaników kierowców. Ja miałem przydział do 3 kompanii szkolnej. W tym czasie służyli tacy oficerowie jak ppor. Aszklar, ppor. Bazydło, por Sowa, por. Boratyński, ppor. Żakiewicz, itd. W pododdziałach: ppor. Choroszewski, ppor Mangolt.
Pułkiem dowodził – ppłk Godleś Henryk
Szefem sztabu był mjr Jan Górski
Zcą ds. polit. Był mjr Ignacy Olszewsk
Zcą ds. techn. mjr Bronisław Bagiński
Zcą ds. liniowych mjr Bagiński
                             Mjr Lewandowski
Znani oficerowie:
1.    Stanisław Kwiatkowski kapitan w służbie czołgowo – samochodowej
2.    Ławniczak  kapitan – szef łączności
3.    Maksara kapitan – personalny
4.    Czub Jan kapitan – szef sł. MPS
5.    Sławinski Jan kapitan – szef uzrojenia
6.    Malich kapitan – org – mob
7.    Tyniec Władysław kapitan – szef sł. finansowej
8.    por Rosa – szef WAK
9.    kpt. Karman – sł. czołg –sam.
10.    kpt. Kłosowski – oficer WF
11.    mjr Lech Nowak (był dcą kcz później sekretarzem PZPR pułku

Było współzawodnictwo – oceny za strzelania, kontrole, sprawdziany, konkursy (w sztabie tablica współzawodnictwa.
I mobilizacja w marcu 1967 r. – gen. Bordziłowski był szefem kontroli.
- odbyło się w rejonie alarmowym na czołgowisku w Wilkasach (czołgi, amunicja zapasy mps, żołnierze rezerwy) – po dobie było zgrywanie i marsz kompaniami po drodze do Orzysza. Szedł sztab i tyły pułku Były roztopy a w nocy mróz. W Orzyszu z marszu zajęcie obrony i strzelanie z ostrej amunicji. Pułk otrzymał ocenę dostateczną. Była to pierwsz mobilizacja w Wojsku Polskim.
Ja byłem już w  kompanii 5 – ej, która później była rozwinięta częściowo (zwana liniową) Dowodził mjr Ryszard Żukowski. Ta kompania co roku jeździła transportem kolejowym na Drawsko i tam odbywała ćwiczenia i strzelania.
W parku wozów bojowych znani byli:
- sierż. Bromberek
- sierż Gruszczyński
- sierż Skrzypek
Gdy odszedł mjr Jan Górski – Szef Sztabu do 1 pz Wesoła przyszedł kpt. Józef Gierałowski, który został dowódcą pułku po ppłk Godlesiu. Po mjr  Gierałtowski, mjr Laszczkowski, mjr Bazydło, mjr May
Ja przerwa w br i akademii od 1969 – 1980. Od 1980 do rozwiązania pcz – dowódcą  pułku!

Script logo