Jańczyk Jan

Wspomienia ppłk Jana Jańczyka

W 1966 roku w pułku przeszkolono 5 oficerów wojsk pancernych Armii Jugosłowiańskiej na ośrodku szkolenia podwodnego. Dalsze naukę w pokonywaniu przez czołgi szerokich przeszkód wodnych po dnie kontynuowali w Ostródzie i na Wiśle.

Do 1962 roku w ośrodkach szkolenia przeszkalano działonowych. Później szkolono w jednostkach wojskowych. W pierwszym roku był ładowniczym, w drugim działonowym.

Ośrodek szkolenia podwodnego wybudowano w latach 1961- 1963. W pierwszym roku postawiono ścianę oddzielającą salę gimnastyczną od OSP. Kierownikiem budowy był mjr Mieczysław Skowysz pomocnik dowódcy pułku do spraw technicznych. Basen o wymiarach 22 m x 4 m i głębokości do 2 m wyłożył kafelkami st. szer. Gęślak samouk z rzeszowskiej wsi. OSP poza basenem był wyposażony w tzw. beczkę i kabinę imitującą wnętrze wieży czołgowej. Był to pierwszy obiekt tego typu w WOW. Otwierał go gen. bryg. Jastrzębski (według krążących pogłosek w czasie wojny był oficerem Wehrmachtu współpracującym z ruchem oporu) zastępca dowódcy WOW ds. politycznych.

W kwietniu 1967 roku pułk był kontrolowany przez Inspekcję Sił Zbrojnych PRL. Grupą kontrolującą dowodził gen. bryg. Ligaj. Inspekcja wprowadziła wyższe stany gotowości bojowej z powołaniem żołnierzy rezerwy włącznie. Egzaminy z wyszkolenia ogólnego (musztra, terenoznawstwo) przeprowadzono na garnizonowym placu ćwiczeń w Wilkasach. Następnie przegrupował się na gąsienicach i kołach na poligon Orzysz, na którym odbył strzelania i ćwiczenia poligonowe oceniane przez komisję inspekcyjną. Drogę powrotną pułk pokonał na gąsienicach i kołach.

Udostępnił z albumu prywatnego - ppłk Jan Jańczyk.

Script logo