Trzebiatowski Kazimierz

Służbę wojskową rozpoczął jesienią 1954 roku w 17 szkolnym batalionie czołgów w Ostródzie. W pierwszych trzech miesiącach szkolenie miało charakter ogólnowojskowy. Po trzech miesiącach rozpoczynało się szkolenie specjalistyczne.
     W październiku 1955 roku przybył do Giżycka do 11 pułku czołgów. Został skierowany do 3 kompanii czołgów, którą dowodził ppor. Jerzy Grela, 12 października 1955 awansowany na porucznika. Technikiem czołgowym był por. Biega, a szefem kompanii plut. Gąsiorek Robert. Pierwszym plutonem czołgów dowodził por. Urban, drugim ppor. Susmarski, trzecim ppor. Sykało. 1 kompanią czołgów dowodził kpt. Gnatowski, technikiem czołgowym był por. Szpindor.
     W pułku były 3 kompanie czołgów po trzy czołgi w plutonie i czołg dowódcy kompanii. Razem 10 czołgów w kompanii.
     Pułk ponadto posiadał kompanię piechoty zmotoryzowanej. Trzy samochody ZIS – 150, po jednym na pluton. Kompanię rozpoznawczą w składzie jeden pluton czołgów – 3 czołgi, pluton transporterów opancerzonych (małe) i motocykle. W kompanii rozpoznawczej był też czołg dowódcy pułku oraz motocykl łącznika dowódcy pułku. Kompania technicznego zabezpieczenia, w której był pluton remontu czołgów, drużyna remontu samochodów.
     Zastępcami dowódcy pułku do spraw technicznych byli mjr Wielkopolski a później ppłk Giel. Kpt. Hałdek był szefem służby finansowej.
     Szkolenie poligonowe trwało pół roku. W tym czasie pułkiem dowodził kpt. Melaniuk. W 1956 roku Trzebiatowski został ściągnięty przez dowódcę pułku do służby w koszarach. Do ochrony koszar wcielano żołnierzy rezerwy.
     Do 1956 roku pułk szkolił się na poligonie Orzysz. Kwaterował na Gaudynku, gdzie rozbudował bazę zakwaterowania polowego: miejsca na kuchnię, stołówki itp.
     Od 1957 do 1960 wyjeżdżał na poligony do Nowej Dęby. 22 - ego lipca 1957 na prośbę miejscowych władz pułk defilował w Nowej Dębie.
     W lutym 1957 roku pułk uczestniczył w ćwiczeniach Orzysz – Muszaki – Ostróda – Grupa pod Grudziądzem. Trasę tę pokonał na gąsienicach i kołach. Na autodromie jednostki wojskowej w Ostródzie dokonano przeglądu sprzętu przewidywanego po pokonaniu trzystu kilometrów. W trakcie ćwiczeń pod Ostródą zderzyły się dwa czołgi z plutonu ppor. Harasimiuka.

 

Udostępnił z albumu prywatnego - st.chor. Kazimierz Trzebiatowski.

Script logo